פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Yes Planet Beer Sheva

אדריכל: י.י. גרנות, פז גרש אד' פנים

צלם: אסף ברנר