פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Renault Nissan Mitsubishi

אדריכל: אריק חגיי

צלם: אסף ברנר