פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Orcam Offices Jerusalem

אדריכל: סטודיו גינדי

צלם: עוזי פורת