פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Krief Group

אדריכל: מור דיזיין- אדר' לימור בוחבוט

צלם: עוזי פורת