פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Henkel

אדריכל: דונסקי קורנהייזר אדריכלים

צלם: אסף ברנר