פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Google Israel

אדריכל: סתר אדריכלים

צלם: איתי סיקולסקי