פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Deloitte Azriely TA

אדריכל: סטודיו גינדי

צלם: אסף ברנר