פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

bynet Data Center Jerusalem

אדריכל: דונסקי גינדי אדריכלים

צלם: אסף ברנר