פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Ayalon Insurance Offices

אדריכל: הדס מקוב

צלם: עוזי פורת