פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Assuta Hospital

תכנון פנים: מרסלו ברסטוביסקי – אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

צלם: אסף ברנר